Herman Skeels brev til Anders Bille

Antagelig omkring 1532 - 1536 skriver adelsmanden og den senere sekretær hos Christian den III Herman Skeel, et brev til rigsråd Anders Bille. Brevet omhandler indledningsvist det forhold, at Anders Billes søn opholder sig hos Herman Skeel, der på dette tidspunkt studerer i Wittenberg, reformationens arnested. Men brevet er også en anbefaling fra Skeel til Bille om, at den lærde mand Petrus Parvus, der på dette tidspunkt er vendt tilbage til Danmark, får en passende ansættelse, således at Danmark kan få nytte af hans evner.

Der har gennem historien været diskuteret, hvornår det udaterede brev egentlig er skrevet. Nogle har hævdet, at det er fra ca. 1520, - bl.a. det Kongelige Danske videnskabernes selskab, der i "Regesta diplomatica historiae danicae. Index chronologicus" omtaler det under dokumenter fra 1519  til 1520. Andre, - bla. H.F Rørdam, - har dog påvist, at det i alle tilfælde tidligst må være fra 1532, da det er i det år, Frands Bille kommer ned til Herman Skeel i Wittenberg. Jacob Gamst's afhandling fra 1755 om Petrus Parvus, angiver 1536 som det sandsynlige år.

Herman Skeels brev til Anders Bille findes på Rigsarkivet i Anders Billes private brevsamling. Det ses affotograferet herunder. Brevet er som nævnt afskrevet i flere kilder, så hvorfor begive sig til Rigsarkivet for at affotografere det?, - Tja, - egentlig kun med det formål, at mærke historiens vingesus, ved at stå med et brev i hænderne, som er skrevet for næsten 500 år siden, og som omhandler den mand, der er årsag til at jeg hedder som jeg gør.

Afskriften fra brevet stammer fra Jacob Gamst's afhandling "Petro Parvo Rosæfontano Schediasma", Kbh 1755. Det 1500 tals danske sprog er måske lidt vanskeligt at læse. Derfor er der efterfølgende indsat en lidt mere nutidig afskrift fra H.F. Rørdam Ny kikehistoriske samlinger. Andet bind fra 1860, der dog kun dækker den del af brevet der vedrører Petrus Parvus.

Herman Skeels brev: Klik på billederne for at få vist en større og læsbar udgave.

Del af brevet i 1800 tals dansk af H.F. Rørdam i Ny kikehistoriske samlinger. Andet bind fra 1860

Kjære Hr. Anders, var her i Vittenberg en god lærd Mand, ja en saa lærd Mand, som der i lang Tid har været i Danmark, han hedder M. Petrus Parvus, hvilken der er nu vanæret nær i Danmark, og vilde blive hos vor naadigste Herre Konning, om han kan faa at holde sig ud af, som slig en lærd Mand bør at have.

Beder jeg eder for Guds Skyld og den ganske Lands Bestand og Hæder, at I hjælper dertil, at han bliver i Danmark, og faar at holde sig med. Kan I vel kjære Herre forslaa, hvad slig en lærd Mand kan gavne og være Danmark til stor Hæder, fordi vi haver ikke mange lærde Mænd, som er danske.

Er det mig tit bebrejdet af lærde Mænd her i Tydskland, at vi haver faa lærde Mænd i Danmark. Mens hvis der kommer nogen, der lærd ere, da kan de ikke neppeligen faa deres Føde og intet til Klæde. Kjære Hr. Anders, tænker her en god Raad til.