Christoffer Parvus

Petrus Parvus' søn, - Christoffer Parvus, - var sognepræst i Birkerød fra 1583 til 1603.

I Birkerød kirke er der en mindesten over Christoffer og hans første hustru Inger. Den blev sat af ham selv i forbindelse med hustruens død. Stenen er påført faderen våbenskjold og motto "Tempus Fert Rosas" og indeholder en indskrift på latin. Oversættelse kan ses herunder.

Klik på billederne for at få vist en større udgave

Den oversatte indskription lyder således:

Christoffer Lille dækkes af denne kraftige Sten. Han som var den tro herre i dette hellige hus og gav hellig undervisning, en trofast forkynder af den rene lære, som stråler alene ved Guds søns blod. Ædel var han selv såvel al blod som af vandel, endnu ædlere er han ved den sande gudstro. Hans sjæl, der hviler i himlens hal, glæder sig, og hans ry forbliver vidt udbredt. Inger var hans hustru, som brændte af så stor kærlighed, at hun kysk ønskede, at hendes mand skulle lægges i samme grav. Således dækker én sten to kroppe, men kun ét hjerte; Sådan er det hellige ægteskabs bånd.

Oversættelse fra:
Hanne Honnens de Lichtenberg, Tro, håb og forfængelighed
Kunstneriske udtryksformer i 1500-tallets Danmark
Museum Tusculanums Foralg 1989


Selvforherligelsen i ovenstående er nærmest grænseløs. Bedømt ud fra inskriptionen må Christoffer Parvus have været en ualmindelig selvglad og højrøvet person.

Ud over våbenskjoldet på stenen, hænger der en udgave på væggen nær prædikestolen. Her påført Christoffer Pavus' navn. Se billede herunder.

I Personalhistorisk tidsskrift 1928 Niende række 1 bind findes et uddrag af Biskop Jens Bircherods dagbøger 1658-1708. Han besøger kirken i 1682 og omtaler en sølvkande som Christoffer og hans kone Catharina Ricardi har foræret kirken i 1606. På kandens indskription nævnes afdøde hustruer i flertal. Han må altså have været gift mindst to gange før han blev gift med Catharina Ricardi. Den første er sikkert den Inger, der nævnes på mindestenen, der er opsat omkring 1590. Hun er antagelig også moderen til næste slægtsled, - Christoffer Parvus' søn Jens Christoffersen.